Videos

Our Videos

Paggawa ng Improvised na bat

Pag-gawa ng bat gamit ang recycled na materials.

Mga kagamitan:
1. Electrical Tape
2. Arnis/Yantok o Kahoy ng mop.

Little League Philippines 2024 Website design by: Jenno Camo Web Design and Develoment

Search