Videos

Our Videos

Pag-gawa ng improvised na glove gamit ang recycled materials.

Mga kagamitan:

1. Karton
2. Lumang Tsinelas
3. Alambre
4. Cutter
5. Straw na pantahi

Pag-gawa ng bat gamit ang recycled na materials.

Mga kagamitan:
1. Electrical Tape
2. Arnis/Yantok o Kahoy ng mop.

Pag-gawa ng Batting Tee gamit ang Recycled Materials.
 
Mga kagamitan:
 
1. Lumang gulong ng Motorsiklo
2. Tabla
3. Kapirasong Kahoy
4. Pako
5. Martilyo--
Little League Philippines 2019 Website design by: Jenno Camo Web Design and Develoment

Search